Welkom!

Welkom bij Warmtebedrijf Scherpenzeel Onze missie is het versnellen van de energietransitie in  Scherpenzeel. De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare, duurzame bronnen. Dit doen we door een slim groen warmtenet te realiseren.
Schematische weergave van een slim groen warmtenet
Een slim groen warmtenet Een warmtenet is slim omdat hierin vraag en aanbod op afstand afgestemd worden, zodat de continu gegarandeerde warmtelevering steeds efficiënt verloopt. Hierdoor en door de toepassing van slimme, moderne warmteleidingen, is ook temperatuurverlies over de leidingen tot een minimum beperkt. Daarom spreken we, in plaats van het vroegere ‘Stadsverwarming’ met alle kinderziektes van dien, nu liever van een slim groen warmtenet.  De mogelijkheden gaan nog veel verder; Het warmtenet is ‘groen’ omdat er allerlei duurzame bronnen op kunnen en worden aangesloten; denk aan restwarmte van de industrie, duurzame biogrondstoffen, (collectieve) zonnewarmte en aardwarmte.

Warmtevisie Scherpenzeel

De gemeente Scherpenzeel heeft in het coalitieakkoord van 2018 de ambitie uitgesproken om in het jaar 2050 energieneutraal te zijn. Vanuit de Nederlandse wetgeving wordt de Nederlandse gebouwde omgeving geacht in datzelfde jaar volledig aardgasvrij te zijn. In Nederland moeten er ca. 7,6 miljoen huishoudens van het gas af voor 2050. Dit betekent dat er ca. 18.000 woningen per maand van het aardgas af moeten, als we nú starten. Als samenleving staan we samen voor deze energietransitie, welke de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare, duurzame bronnen betekent.

Per 1 juli 2018 dient alle nieuwbouw in Nederland – in principe – aardgasvrij gebouwd te worden; dus alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning.

Aansluiten op groene warmte betekent dat de (toekomstige) bewoners van de woning gebruik gaan maken van duurzaam opgewekte warmte voor ruimteverwarming en de verwarming van tapwater.

Voordelen hiervan zijn o.a. de grote duurzaamheids-stappen die hiermee te behalen zijn. Denk aan het eenvoudig realiseren van een EPC-0 woning, Met enkele PV-panelen op het dak erbij is de woning direct klimaatneutraal! Bovendien bespaart u tot wel 90% CO2, vergeleken met een woning op aardgas. Groene warmte is het goedkoopste, duurzaamste alternatief voor aardgas. De warmteset neemt weinig ruimte in beslag, omdat hij in elke (NEN-)meterkast – en in principe elk woningontwerp – past. Daarnaast is het hoogwaardige warmte; groene warmte kent geen capaciteitsbeperking; ruimteverwarming en warm tapwater zijn continu en onbeperkt beschikbaar.

Warmtenet Scherpenzeel

Een slim groen warmtenet

Via het slimme groene warmtenet wordt efficiënt en continu gegarandeerd groene warmte geleverd. Aangesloten woningen en bedrijven onvangen het warmte water uit het warmtenet voor hun ruimteverwarming en warme tapwater. Er is begonnen met een wijkwarmtenet en tijdelijke buurtwarmte-units om de aangesloten nieuwbouw in Akkerwinde en Op Zuid duurzaam te verwarmen:

Buurtwarmte-units

Schematische weergave van de Buurtwarmte-unit Akkerwinde 

Een Buurtwarmte-unit is een plaatselijke opwekker van warmte voor het verwarmen van woningen en bedrijven en hun drink- en douchewater. Een Buurtwarmte-unit kan het water verwarmen met groene stroom, restwarmte, biogrondstoffen, of op een ander duurzame wijze of met een combinatie van verschillende bronnen. De opgewekte groene warmte wordt gedoseerd geleverd via een lokaal warmtenetwerk. Dit zijn geïsoleerde leidingen die onder de grond naar de gebouwen toe lopen én weer terug.  In de aanleg van het warmtenet trekt Warmtebedrijf Scherpenzeel gezamenlijk op met de gemeente Scherpenzeel.

De groene warmte wordt in eerste instantie geproduceerd door twee verschillende Buurtwarmte-units. Voor het maken van groene warmte benutten we

1) in de Buurtwarmte-unit Akkerwinde duurzame biogrondstoffen.
2) en in Buurtwarmte-unit Op Zuid
wordt warmte opgewekt met groene stroom.

Op termijn willen we meerdere duurzame bronnen aansluiten op het slimme groene warmtenet, zoals restwarmte van de industrie uit Scherpenzeel zelf of Thermische Energie uit Oppervlakte en Afvalwater (TEO en TEA)

1) Buurtwarmte-unit Akkerwinde
De Buurtwarmte-unit Akkerwinde wordt ingepast in zijn omgeving. De unit stoot bij regulier gebruik geen rook of roet uit, hooguit wat waterdamp en de hoeveelheid CO2 die was opgeslagen in de biogrondstoffen. Eén unit stoot een hoeveelheid fijnstof uit, vergelijkbaar met de hoeveelheid fijnstof van 1 open haard (bij gemiddeld jaarlijks gebruik). Verschil is dat de buurtwarmte-unit niet 1 woning verwarmt, zoals bij de open haard, maar een paar honderd woningen duurzaam kan verwarmen. De emissie van een Buurtwarmte-unit voldoet aan alle gestelde normen.

Incidenteel wordt een ketel (opnieuw) opgestart. Bij het opstarten van een ketel is de verbranding tijdelijk onvolledig en is er onder bepaalde weersomstandigheden mogelijk een lichte openhaardgeur waarneembaar; dit duurt dan doorgaans niet langer dan een uur.

De transportbewegingen voor het aanleveren van biogrondstoffen zijn beperkt tot ca. 1 per 2 a 3 weken. In Nederland staan inmiddels tientallen soortgelijke units. In het buitenland is de unit een veelgebruikte verduurzamingsoplossing.

Voor het maken van groene warmte op deze wijze, benutten we dus o.a. duurzame pellets gemaakt van zaagsel uit de houtverwerkende industrie. Een restproduct dat verder weinig nut meer heeft. Onze pellets zijn FSC of Better Biomass-gecertificeerd (NTA 8080).

2) Buurtwarmte-unit Op Zuid
De Buurtwarmte-unit Op Zuid heeft het uiterlijk van een elektriciteitshuisje en is geplaatst nabij nieuwbouwproject ‘Op Zuid’. Met de groene stroom wordt het water in het warmtenet verwarmd. Deze groene warmte wordt vervolgens collectief via het warmtenet geleverd aan de nieuwbouwwoningen.

Restwarmte
Restwarmte kan geleverd worden door de lokale industrie die deze warmte ‘overhoudt’ aan het einde van haar productieproces. Deze warmte kan lokaal duurzaam benut worden wanneer de industrie deze warmte (terug-)levert aan het lokale warmtenet. Als warmte-leveranciers krijgen zij een vergoeding voor de door hen geleverde warmte op het warmtenet. Warmtebedrijf Scherpenzeel is hierover in overleg met geschikte partijen;  want alleen samen realiseren we een duurzaam Scherpenzeel!

Voordelen

Beperking van uw CO₂-uitstoot

Een keuze voor groene warmte is een keuze waarmee u uw CO₂-uitstoot direct tot wel 90% terugbrengt en meewerkt aan het beperken van klimaatsverandering. U kiest bewust voor een gezondere leefomgeving voor uzelf, en voor de komende generaties. Een nieuwbouwwoning met groene warmte en enkele m2’s aan zonnepanelen op het dak, is al gauw volledig klimaatneutraal!

U schakelt over naar een duurzame brandstof

Biogrondstoffen en groene stroom zijn CO₂-neutrale, hernieuwbare brandstoffen. Fossiele brandstoffen zoals we die nu nog gebruiken, worden schaarser en zijn vervuilend. Bovendien zorgen fossiele brandstoffen zoals aardgas voor andere problemen, denk bijvoorbeeld aan Groningen.

Een veilig alternatief

In uw huishouden is geen aardgasinstallatie meer nodig. Zo verdwijnen oude, onveilige keukengeisers en Cv-installaties; U heeft geen last meer van het mogelijk aan laten staan van het vuur of het gas, of ook het risico op koolmonoxidevergiftiging is verleden tijd.

Meer comfort dan bij aardgas

U krijgt één aanspreekpunt voor al uw vragen en u wordt volledig ontzorgd door onze service. U kunt 24/7 contact met het servicenummer opnemen met vragen over de installatie, onderhoudsverzoeken of zelfs het laten verhelpen van een storing. De warmteset blijft in eigendom van Warmtebedrijf Scherpenzeel; wanneer er iets mee is, komt onze warmteservice dit oplossen en zo nodig wordt de set kosteloos gerepareerd of zelfs vervangen. Kortom: u wordt volledig ontzorgd voor hetzelfde geld als aardgas, met een optimale energie-efficiëntie en een prettig klimaat bij u in huis!

De toekomst is nog duurzamer

Warmtebedrijf Scherpenzeel zet zich in voor een versnelling van de energietransitie en neemt een actieve rol in het steeds verder verduurzamen; Wij onderzoeken de mogelijkheden van het aansluiten van diverse duurzame bronnen op het warmtenet, om de warmtevoorziening steeds robuuster ter maken.

Op het warmtenet is dus ook restwarmtelevering door de Scherpenzeelse industrie te realiseren. Zo wordt restwarmte niet langer verspild, maar benut.  Op termijn kunnen mogelijk nog andere bronnen op het warmtenet worden aangekoppeld; denk bijvoorbeeld aan geothermie, laagwaardige biogrondstoffen etc.

Warmtebedrijf Scherpenzeel heeft de (bedrijfs-)filosofie dat de energietransitie overal uit een locatie-specifieke mix van duurzame maatregelen zou moeten bestaan. Wind, zon, warmtepompen, aardwarmte, restwarmte, (laagwaardige) biogrondstoffen etc. zijn samen allemaal noodzakelijk voor een succesvolle transitie!