Update Buurtwarmte Unit Akkerwinde

Update Buurtwarmte-unit Akkerwinde

Warmtebedrijf Scherpenzeel gaat binnenkort enkele werkzaamheden uitvoeren aan de Buurtwarmte Unit aan de Groeperlaan / Hopeseweg. Deze unit voorziet de nieuwbouw van Akkerwinde van groene warmte.

  • In week 39 wordt het hekwerk rondom de Buurtwarmte Unit Akkerwinde geplaatst.
  • Het onkruid wordt van de locatie verwijderd en de grond wordt geëgaliseerd.
  • De beplanting van het hekwerk volgt in het najaar van 2020 *)

*) Warmtebedrijf Scherpenzeel gaat graag op korte termijn met een afvaardiging van direct omwonenden in gesprek over de mogelijkheden van de beplanting rondom de Buurtwarmte-unit. U kunt zich hiervoor tot eind week 39 aanmelden via klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl

Vervoersbewegingen 
Vanuit de gemeente Scherpenzeel worden betonnen rijplaten bij de unit gelegd, waarop de transportwagen kan draaien. Hierdoor hoeven er geen verkeersbewegingen voor bevoorrading en/of controle van de unit plaats te vinden op de Groeperlaan. Vanwege de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk is het natuurlijk mogelijk dat er ook andersoortige vervoersbewegingen plaatsvinden.  

Geur- en rookoverlast
De Buurtwarmte Unit voor Akkerwinde heeft in de eerste fase een paar opstartproblemen gehad, waarbij rook- en geuroverlast is ervaren door omwonenden. Normaliter start de ketelinstallatie alleen zeer incidenteel op en af voor een onderhoudsbeurt. Omdat de verbranding op deze momenten tijdelijk onvolledig is, is er dan mogelijk sprake van overlast.

Nu gebeurde het dat één van de ketels bijna elke dag opnieuw op- en afstartte, met bijbehorende overlast tot gevolg. Er is door Warmtebedrijf Scherpenzeel hard aan gewerkt het probleem dat hieraan ten grondslag lag op te lossen. Inmiddels is het euvel voor het grootste gedeelte verholpen. Met de leverancier is uitvoerig gesproken over het functioneren van de installatie en er zijn diverse aanpassingen gedaan. Met de aansluiting van steeds meer nieuwbouwwoningen, wordt de Unit steeds opnieuw op maat ingeregeld.

In het geval dat u klachten ervaart of een melding heeft over de Buurtwarmte Unit zet Warmtebedrijf Scherpenzeel zich in om deze zo snel mogelijk te verhelpen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons 24-uurs servicenummer: 085 – 07 12 601

Emissiemeting

Binnenkort wordt er een emissiemeting bij de Buurtwarmte Unit Akkerwinde verricht. Dit gebeurt door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau. Warmtebedrijf Scherpenzeel verstuurt het meetrapport hiervan te zijner tijd naar de OddV / de omgevingsdienst. Zij controleren de gegevens en of er aan de normen wordt voldaan.

Indien u nog vragen heeft over onze groene warmtevoorziening, kunt u deze stellen aan klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl