20-11-2020 Update Buurtwarmte-Unit Akkerwinde

Twee maanden geleden gaf Warmtebedrijf Scherpenzeel een statusupdate over de Buurtwarmte-Unit aan de Groeperlaan / Hopeseweg die de nieuwbouw in Akkerwinde verwarmt. Er is inmiddels een aantal wijzigingen doorgevoerd waarover wij u graag nader informeren. Indien u nog vragen voor ons heeft, hopen wij dat u deze wilt stellen via klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl of 085 – 07 12 601

Hek
Nu zowel het hek als de beplanting zijn geplaatst, is er op verzoek van de omgeving nagegaan wat de mogelijkheden zijn om beiden te verhogen. Het is mogelijk om het hek in dezelfde stijl met 1 meter te verhogen. De begroeiing groeit hier in het voorjaar dan langs op, tot een hoogte van 3 meter in totaal. De verhoging geldt voor het hek en om praktische redenen niet voor de toegangspoort. Deze aanpassing kan volgend jaar gedaan worden en heeft tot gevolg dat een groter deel van de Buurtwarmte-Unit aan het zicht wordt onttrokken; het schoorsteengedeelte zal echter zichtbaar blijven.

Beplanting

Tegen het hekwerk zijn nu zowel Hedera (klimop) als de klimplant Clematis geplant. Op het kleine talut voor de unit is het onkruid verwijderd en is ‘bosplantsoen’ aangeplant. Hierdoorheen is in de ondergrond een ‘wilde bloemenmengsel’ voor vlinders en bijen meegezaaid. In het ontwerp van dit beplantingsplant heeft Warmtebedrijf Ede medewerking en ideeën mogen ontvangen van een betrokken buurtbewoonster, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank!

Emissiemetingen

In het activiteitenbesluit is opgenomen dat installaties zoals de Buurtwarmte-Unit gekeurd moet worden bij inbedrijfname. Er heeft inmiddels een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) plaatsgevonden. Een onafhankelijk geaccrediteerd onderzoeksbureau heeft metingen verricht naar emissies van de installaties. De gemeten waarden voldoen aan de normen en zijn gecontroleerd door Omgevingsdienst De Vallei (OddV).

Optimalisatie inregelsysteem

We bedienen nu nog slechts een relatief klein warmtenet, met een installatie die bedacht is op een volledige nieuwbouwwijk. Onze technische afdeling vergelijkt het wel eens met een auto die 2 km per uur rijdt in een hoge versnelling. Er is een technische regeling in de Buurtwarmte-Unit toegepast die het ‘gat’ tussen een (nog) klein warmtenet met een relatief grote opwekcapaciteit kan opvangen. Dit inregelsysteem moeten worden afgestemd op de dagelijkse praktijk (het variërende warmte-aanbod voor de eveneens variërende warmtevraag). Dit vereist in de beginfase doorlopende monitoring, hetgeen nog enkele tijd in beslag zal nemen. Er wordt gezocht naar een optimum in de inregeling zodat er doorlopend efficiënt en geurloos warmte wordt opgewekt, zonder onderbrekingen. In praktijk komt dit voor Warmtebedrijf Scherpenzeel nu neer op monitoren, bijstellen en opnieuw monitoren tot dit optimum bereikt wordt.

Vervoersbewegingen 

Vanuit de gemeente Scherpenzeel zijn er betonnen rijplaten bij de unit gelegd, waarop de transportwagen kan draaien. Hierdoor hoeven er geen verkeersbewegingen voor bevoorrading en/of controle van de unit plaats te vinden op de Groeperlaan. Warmtebedrijf Scherpenzeel heeft signalen ontvangen dat transport soms nog steeds via de Groeperlaan gaat. Hierop hebben wij onze monteurs en onze onderaannemers nogmaals geïnstrueerd te draaien en via de Hopeseweg het terrein te verlaten. Vanwege de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk is het natuurlijk altijd mogelijk dat er ook andersoortige vervoersbewegingen plaatsvinden.