TEO, TEA en restwarmte

Op een slim groen warmtenet kunnen diverse duurzame bronnen worden aangesloten.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Zo bekijkt Warmtebedrijf Scherpenzeel momenteel Thermische Energie uit Oppervlakte- & Afval-water (TEO en TEA). Beide technieken zijn mogelijk in Scherpenzeel en zijn daarom op dit moment nog volop in onderzoek. Ook wordt er gekeken hoe de restwarmte vanuit de industrie te benutten is op het Slim Groen Warmtenet. Hieronder volgt een uitleg over de technieken. Wanneer er meer bekend is over de concrete toepassing hiervan, leest u dat op deze website.

TEO: THERMISCHE ENERGIE UIT OPPERVLAKTEWATER

Thermische energie uit oppervlakte ontstaat door gebruik te maken van de warmte uit oppervlakte. In de zomer warmt het oppervlaktewater op en dit kun je in de winter gebruiken voor verwarming.

Warmtebedrijf Scherpenzeel kijkt naar de deze bron, om oppervlaktewater een langere tijd op te slaan om dit in de winter te gebruiken als warmte voor woningen en bedrijven. Momenteel loopt nader onderzoek naar de te behalen temperaturen.

TEA: THERMISCHE ENERGIE UIT AFVALWATER

Thermische energie uit afvalwater komt neer op het winnen van warmte uit rioolwater. Hiervoor dient een warmtewisselaar geplaatst te worden in de afvalwaterleiding. Door een warmtewisselaar om het riool te leggen, kan het water ’s winters verwarmen. In Nederland zijn er al verschillende succesvolle projecten, waaronder voornamelijk zwembaden. Zij verbruiken vaak veel energie om hun water te verwarmen. Door het verwarmde water van het riool langs het zwembad te leggen, verwarm je op een duurzame manier het zwembad.

RESTWARMTE

Restwarmte kan worden gebruikt als groene warmtebron en is een mooie aanvulling op de groene warmtebronnenmix voor een Slim Groen Warmtenet zoals in Scherpenzeel. Bij apparaten die door elektriciteit gevoed worden, wordt een deel van die elektrische energie omgezet in warmte. Denk aan een lamp die warm wordt, als hij aanstaat. Die warmte is een restproduct. Fabrieken en andere bedrijven, houden na hun productie op grote schaal warmte over. Laten we deze warmte niet verspillen, maar gebruiken.

RESTWARMTE INZETTEN, NIET WEGKOELEN

Normaal gesproken wordt deze warmte ‘weggekoeld’ met koelwater in de lucht uitgestoten. Maar het is natuurlijk zonde om deze warmte niet te benutten. De warmte kan daarom gebruikt worden in het Slimme Groene Warmtenet. Dit is een win-winsituatie waarbij andere gebouwen verwarmd worden en het bedrijf dat de restwarmte levert juist gekoeld wordt. De constructie is natuurlijk nóg groener als de restwarmte afkomstig is van een bedrijf dat zelf door het warmtenet met groene warmte verwarmd wordt.

WARMTEMIX

Restwarmte vormt samen met andere warmtebronnen een mooie mix van groene warmtebronnen die samen zorgen dat in de warmtevraag wordt voorzien. Andere bronnen zijn bijvoorbeeld zonnewarmte, aardwarmte, aquathermie en andere groene warmtebronnen die in de toekomst aan terrein winnen. Restwarmte als bron alleen, is onvoldoende voor ruimteverwarming en de warm watervoorziening.