Warmtetarieven Warmtebedrijf Scherpenzeel dalen licht

Scherpenzeel, 8 februari 2021
Groene warmte wordt niet alleen steeds duurzamer, ook dalen de warmtetarieven in 2021 licht ten opzichte van 2020. Deze ontwikkeling houdt verband met de eveneens licht dalende maximumtarieven van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM stelt de maximumtarieven voor elk kalenderjaar opnieuw vast, bij wijze van consumentenbescherming en zoals vastgelegd in de Nederlandse Warmtewet. Daarnaast heeft Warmtebedrijf Scherpenzeel er ook in 2021 weer voor gekozen een korting van € 50,- per aansluiting toe te passen voor haar particuliere klanten.

Of klanten ook daadwerkelijk geld besparen, is afhankelijk van een aantal factoren. Klanten woonachtig in een nieuwbouwwoning wordt aangeraden de woning de eerste 12 maanden goed droog te stoken. Hiermee gaat dan een wat hoger verbruik gepaard, dan in de normale situatie wanneer de woning eenmaal ‘droog’ is. Ook het weer buiten is van invloed op het stookgedrag. Het weer verschilt immers van jaar tot jaar, met als voorbeeld het huidige moment met temperaturen diep onder het vriespunt. Ten slotte is er de kans groter dat klanten vanwege de Corona-maatregelen meer thuis zijn en thuiswerken dan anders. Ook dit kan ervoor zorgen dat de verwarming vaker aan staat, dan anders het geval zou zijn.

Bekijk hier de tarieven van 2021

Wij staan voor u klaar

Ondanks de COVID-19-maatregelen zoals de avondklok, staan wij nog steeds 24 uur per dag voor u klaar. U kunt ons bereiken via 085 – 07 601, bijvoorbeeld wanneer u een storing heeft aan de warmteset bij u thuis. In overleg met u verhelpen wij deze zo snel mogelijk.


We hebben een aantal maatregelen genomen om dit veilig te kunnen doen en we sluiten hiervoor aan bij de richtlijnen die in de installatie-branche zijn opgesteld. Onze monteurs nemen een aantal regels in acht en we vragen ook uw medewerking daarvoor:

 • Voordat de monteur aan huis komt, wordt u gevraagd of u of een van de andere bewoners, klachten hebben die overeen komen met COVID-19 klachten.
 • Voordat de monteur bij u aanbelt, reinigt hij/zij de handen. Ook bij vertrek worden de handen gereinigd.
 • Bij aankomst of vertrek wordt geen hand gegeven.
 • Na de identificatie en voordat de monteur bij u binnenkomt, zet de monteur mondkapje op, eventueel aangevuld met handschoenen.
 • De monteur zal u vragen voldoende afstand te nemen om hem doorgang te geven naar de plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een monteur is toegerust met persoonlijke bescherming, zoals: reinigingsmiddelen, handschoenen en mondkapje. Ook tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk afstand te houden. Als dat mogelijk is, wordt u gevraagd om tijdens het uitvoeren van het werk, niet in dezelfde ruimte te blijven.
 • De monteur neemt geen eten of drinken aan.
 • Als de werkzaamheden gereed zijn, meldt de monteur dat bij u. Als het wenselijk is, kunt u de werkbon tekenen, die de monteur voor u klaarlegt. Daarbij moet minimaal 2 meter afstand worden bewaard.


Mocht u symptomen van een COVID-19 besmetting hebben en er wel actie nodig zijn om uw klacht op het gebied van warmte op te lossen, dan zullen we ons natuurlijk inspannen om uw klacht te verhelpen. In overleg met u en mogelijk in overleg met de GGD zullen we zoeken naar de mogelijkheden daarvoor.


Nog altijd geldt, dat we alleen samen en door aanpassing van ons gedrag, het virus kunnen bestrijden. We rekenen daarvoor op uw hulp, om onze monteurs een veilige werkomgeving te bieden.

20-11-2020 Update Buurtwarmte-Unit Akkerwinde

Twee maanden geleden gaf Warmtebedrijf Scherpenzeel een statusupdate over de Buurtwarmte-Unit aan de Groeperlaan / Hopeseweg die de nieuwbouw in Akkerwinde verwarmt. Er is inmiddels een aantal wijzigingen doorgevoerd waarover wij u graag nader informeren. Indien u nog vragen voor ons heeft, hopen wij dat u deze wilt stellen via klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl of 085 – 07 12 601

Hek
Nu zowel het hek als de beplanting zijn geplaatst, is er op verzoek van de omgeving nagegaan wat de mogelijkheden zijn om beiden te verhogen. Het is mogelijk om het hek in dezelfde stijl met 1 meter te verhogen. De begroeiing groeit hier in het voorjaar dan langs op, tot een hoogte van 3 meter in totaal. De verhoging geldt voor het hek en om praktische redenen niet voor de toegangspoort. Deze aanpassing kan volgend jaar gedaan worden en heeft tot gevolg dat een groter deel van de Buurtwarmte-Unit aan het zicht wordt onttrokken; het schoorsteengedeelte zal echter zichtbaar blijven.

Beplanting

Tegen het hekwerk zijn nu zowel Hedera (klimop) als de klimplant Clematis geplant. Op het kleine talut voor de unit is het onkruid verwijderd en is ‘bosplantsoen’ aangeplant. Hierdoorheen is in de ondergrond een ‘wilde bloemenmengsel’ voor vlinders en bijen meegezaaid. In het ontwerp van dit beplantingsplant heeft Warmtebedrijf Ede medewerking en ideeën mogen ontvangen van een betrokken buurtbewoonster, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank!

Emissiemetingen

In het activiteitenbesluit is opgenomen dat installaties zoals de Buurtwarmte-Unit gekeurd moet worden bij inbedrijfname. Er heeft inmiddels een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) plaatsgevonden. Een onafhankelijk geaccrediteerd onderzoeksbureau heeft metingen verricht naar emissies van de installaties. De gemeten waarden voldoen aan de normen en zijn gecontroleerd door Omgevingsdienst De Vallei (OddV).

Optimalisatie inregelsysteem

We bedienen nu nog slechts een relatief klein warmtenet, met een installatie die bedacht is op een volledige nieuwbouwwijk. Onze technische afdeling vergelijkt het wel eens met een auto die 2 km per uur rijdt in een hoge versnelling. Er is een technische regeling in de Buurtwarmte-Unit toegepast die het ‘gat’ tussen een (nog) klein warmtenet met een relatief grote opwekcapaciteit kan opvangen. Dit inregelsysteem moeten worden afgestemd op de dagelijkse praktijk (het variërende warmte-aanbod voor de eveneens variërende warmtevraag). Dit vereist in de beginfase doorlopende monitoring, hetgeen nog enkele tijd in beslag zal nemen. Er wordt gezocht naar een optimum in de inregeling zodat er doorlopend efficiënt en geurloos warmte wordt opgewekt, zonder onderbrekingen. In praktijk komt dit voor Warmtebedrijf Scherpenzeel nu neer op monitoren, bijstellen en opnieuw monitoren tot dit optimum bereikt wordt.

Vervoersbewegingen 

Vanuit de gemeente Scherpenzeel zijn er betonnen rijplaten bij de unit gelegd, waarop de transportwagen kan draaien. Hierdoor hoeven er geen verkeersbewegingen voor bevoorrading en/of controle van de unit plaats te vinden op de Groeperlaan. Warmtebedrijf Scherpenzeel heeft signalen ontvangen dat transport soms nog steeds via de Groeperlaan gaat. Hierop hebben wij onze monteurs en onze onderaannemers nogmaals geïnstrueerd te draaien en via de Hopeseweg het terrein te verlaten. Vanwege de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk is het natuurlijk altijd mogelijk dat er ook andersoortige vervoersbewegingen plaatsvinden.

COVID-19 maatregelen monteursbezoek

In deze periode dat we in Nederland zoveel mogelijk persoonlijke contacten voorkomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, kan het toch nodig zijn dat een bezoek aan huis van een van de monteurs van het Warmtebedrijf nodig is. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderhoudswerk of het oplossen van een storing. We hebben een aantal maatregelen genomen om dit veilig te kunnen doen en we sluiten hiervoor aan bij de richtlijnen die in de installatie-branche zijn opgesteld. De gezondheid van onze monteurs en onze klanten is daarbij het uitgangspunt.

Onze monteurs nemen een aantal regels in acht en we vragen ook uw medewerking daarvoor:

 • Voordat de monteur aan huis komt, wordt u gevraagd of u of een van de andere bewoners, klachten hebben die overeen komen met de Covid-19 klachten.
 • Voordat de monteur bij u aanbelt, reinigt hij/zij de handen. Ook bij vertrek worden de handen gereinigd.
 • Bij aankomst of vertrek wordt geen hand gegeven.
 • Na de identificatie en voordat de monteur bij u binnenkomt, zet de monteur mondkapje op, eventueel aangevuld met handschoenen.
 • De monteur zal u vragen voldoende afstand te nemen om hem doorgang te geven naar de plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een monteur is toegerust met persoonlijke bescherming, zoals: reinigingsmiddelen, handschoenen en mondkapje. Ook tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk afstand te houden. Als dat mogelijk is, wordt u gevraagd om tijdens het uitvoeren van het werk, niet in dezelfde ruimte te blijven.
 • De monteur neemt geen eten of drinken aan.
 • Als de werkzaamheden gereed zijn, meldt de monteur dat bij u. Als het wenselijk is, kunt u de werkbon tekenen, die de monteur voor u klaarlegt. Daarbij moet minimaal 2 meter afstand worden bewaard.

Mocht u symptomen van een Covid-19 besmetting hebben en er wel actie nodig zijn om uw klacht op het gebied van warmte op te lossen, dan zullen we ons natuurlijk inspannen om uw klacht te verhelpen. In overleg met u en mogelijk in overleg met de GGD zullen we zoeken naar de mogelijkheden daarvoor.

Nog altijd geldt, dat we alleen samen en door aanpassing van ons gedrag, het virus kunnen bestrijden. We rekenen daarvoor op uw hulp, om onze monteurs een veilige werkomgeving te bieden.

Klantenservice en monteursbezoek

Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen, heeft onze Klantenservice een minimale bezetting. U kunt merken dat we daardoor wat minder goed telefonisch bereikbaar zijn. Wij raden u aan uw vragen aan onze Klantenservice zo veel mogelijk per mail te stellen, via klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl. Wij hopen op uw begrip. Bij storingen kunt u uiteraard wel direct contact opnemen met ons callcenter.

Mocht het nodig zijn dat een monteur uw woning bezoekt, geldt voor onze monteurs een corona veiligheidsprotocol. We vertrouwen erop dat u onze monteurs de gelegenheid geven hun werk op een veilige manier te doen.

Enkele punten uit het veiligheidsprotocol zijn:
● Als u of een van uw huisgenoten klachten heeft, kan de monteur NIET bij u zijn werkzaamheden uitvoeren.
● Voldoende afstand houden.
● Tijdens de werkzaamheden kunt u niet bij de monteur in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
● De monteur maakt gebruik van beschermingsmiddelen.

Update Buurtwarmte Unit Akkerwinde

Update Buurtwarmte-unit Akkerwinde

Warmtebedrijf Scherpenzeel gaat binnenkort enkele werkzaamheden uitvoeren aan de Buurtwarmte Unit aan de Groeperlaan / Hopeseweg. Deze unit voorziet de nieuwbouw van Akkerwinde van groene warmte.

 • In week 39 wordt het hekwerk rondom de Buurtwarmte Unit Akkerwinde geplaatst.
 • Het onkruid wordt van de locatie verwijderd en de grond wordt geëgaliseerd.
 • De beplanting van het hekwerk volgt in het najaar van 2020 *)

*) Warmtebedrijf Scherpenzeel gaat graag op korte termijn met een afvaardiging van direct omwonenden in gesprek over de mogelijkheden van de beplanting rondom de Buurtwarmte-unit. U kunt zich hiervoor tot eind week 39 aanmelden via klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl

Vervoersbewegingen 
Vanuit de gemeente Scherpenzeel worden betonnen rijplaten bij de unit gelegd, waarop de transportwagen kan draaien. Hierdoor hoeven er geen verkeersbewegingen voor bevoorrading en/of controle van de unit plaats te vinden op de Groeperlaan. Vanwege de in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk is het natuurlijk mogelijk dat er ook andersoortige vervoersbewegingen plaatsvinden.  

Geur- en rookoverlast
De Buurtwarmte Unit voor Akkerwinde heeft in de eerste fase een paar opstartproblemen gehad, waarbij rook- en geuroverlast is ervaren door omwonenden. Normaliter start de ketelinstallatie alleen zeer incidenteel op en af voor een onderhoudsbeurt. Omdat de verbranding op deze momenten tijdelijk onvolledig is, is er dan mogelijk sprake van overlast.

Nu gebeurde het dat één van de ketels bijna elke dag opnieuw op- en afstartte, met bijbehorende overlast tot gevolg. Er is door Warmtebedrijf Scherpenzeel hard aan gewerkt het probleem dat hieraan ten grondslag lag op te lossen. Inmiddels is het euvel voor het grootste gedeelte verholpen. Met de leverancier is uitvoerig gesproken over het functioneren van de installatie en er zijn diverse aanpassingen gedaan. Met de aansluiting van steeds meer nieuwbouwwoningen, wordt de Unit steeds opnieuw op maat ingeregeld.

In het geval dat u klachten ervaart of een melding heeft over de Buurtwarmte Unit zet Warmtebedrijf Scherpenzeel zich in om deze zo snel mogelijk te verhelpen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons 24-uurs servicenummer: 085 – 07 12 601

Emissiemeting

Binnenkort wordt er een emissiemeting bij de Buurtwarmte Unit Akkerwinde verricht. Dit gebeurt door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau. Warmtebedrijf Scherpenzeel verstuurt het meetrapport hiervan te zijner tijd naar de OddV / de omgevingsdienst. Zij controleren de gegevens en of er aan de normen wordt voldaan.

Indien u nog vragen heeft over onze groene warmtevoorziening, kunt u deze stellen aan klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl

Buurtwarmte-unit Hopeseweg / Groeperlaan

De buurtwarmte-unit bij de Hopeseweg / Groeperlaan is een aantal weken geleden geplaatst. Direct daarna is de unit in gebruik genomen voor de eerste aangesloten woningen in project Akkerwinde. In de komende weken zal ook de afwerking aan de buitenzijde vorm krijgen. Door het toepassen van groen, wordt de unit beter ingepast in zijn omgeving. Warmtebedrijf Scherpenzeel stelt haar Buurtwarmte-unit graag open voor een bezoek met toelichting aan geïnteresseerden. Met oog op de Corona-maatregelen die van kracht zijn, wordt momenteel nog gezocht naar een geschikt moment hiervoor. Zodra de mogelijkheden zich voordoen, zullen wij u hierover informeren en heten wij u graag welkom!

Corona-maatregelen Warmtebedrijf Scherpenzeel

Geachte Klant,

Nederland treft maatregelen tegen het Corona virus (COVID-19). Samen proberen we de verspreiding tegen te houden. Warmtebedrijf Scherpenzeel heeft maatregelen getroffen om ongestoord warmte te kunnen blijven leveren.

Maar ook bij ons en onze dienstverleners kunnen er door ziekte en/of quarantaine problemen worden veroorzaakt. Wat kunt u de komende tijd van ons verwachten:

 • De warmtelevering blijft ongestoord in bedrijf. Het is op dit moment niet aannemelijk dat het Corona-virus hier invloed op heeft of gaat hebben.

 • Voor urgente technische problemen kunt u ons 24/7 telefonisch bereiken via
  085 – 071 2601

 • Onze klantenservice is beperkt bereikbaar daarom vragen wij u uw niet urgente vraag te sturen via e-mail naar klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl

 • Storingen worden opgelost door onze monteurs of door plaatsvervangers. Wij sturen GEEN monteurs waarvan vermoed wordt dat zij ziek zijn. Onze monteurs kunnen zich altijd legitimeren als medewerker van Warmtebedrijf Scherpenzeel.

 • Wij komen in ieder geval als er sprake mocht zijn van lekkage in de warmte-afleverset, ‘geen warmtapwater-levering’ of ‘geen warmtelevering’.

 • Technische problemen die niet dringend zijn, worden mogelijk wat later onderzocht en/of opgelost. Denk hierbij aan eventuele geluidsklachten en klachten over weinig warmtapwater. De afspraken worden voor een latere datum gemaakt of gemaakte afspraken kunnen worden verplaatst.

Onze monteurs hebben instructies gekregen voor werkzaamheden tijdens deze periode. U krijgt bijvoorbeeld tijdelijk geen hand van onze monteur, in lijn met de voorgeschreven maatregelen.

Wilt u de monteurs de ruimte geven voor hun werk en gepaste afstand bewaren?

Samengevat verwachten wij niet dat de Corona-maatregelen gevolgen hebben voor u als klant van Warmtebedrijf Scherpenzeel. Wij hopen op uw begrip als er iets wat minder soepel loopt dan u normaliter van ons mag verwachten. Mochten er veranderingen optreden, dan informeren wij u hier opnieuw over.

Nieuwbouw Akkerwinde op groene warmte.

Maandag 17 februari is de Buurtwarmte-unit van Warmtebedrijf Scherpenzeel geplaatst. De unit bevindt zich aan de bouwweg tussen de Groeperlaan en Hopeseweg. De woningen in project Akkerwinde zijn namelijk aardgasvrij en de meesten krijgen straks groene warmte afkomstig van de Buurtwarmte-unit. 

De kleine verwarmingsketels in de unit worden deze week aangezet, waarbij er naar verwachting op donderdag 20 februari voor het eerst warmte aan Akkerwinde wordt geleverd.

Tijdens het op temperatuur komen van de ketels deze week, is er mogelijk voor korte tijd een lichte openhaard-geur waarneembaar, afhankelijk van de weersomstandigheden op dat moment. Als de ketel even later op temperatuur is, is de verbranding volledig en daarmee geurloos. De ketel zet duurzame pellets om in groene warmte. Deze pellets zijn gemaakt uit restproduct zaagsel uit de houtverwerkende industrie.

De Buurtwarmte-unit zorgt voor de ruimteverwarming en de verwarming van warm tapwater dat via het wijkwarmtenet wordt geleverd aan de woningen in Akkerwinde. Samen maken we Scherpenzeel duurzaam!

Als u vragen heeft, dan kunt u deze stellen via 085 – 07 12 601 of per mail aan klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl