Warmtenet Scherpenzeel

Een slim groen warmtenet

Via het slimme groene warmtenet wordt efficiënt en continu gegarandeerd groene warmte geleverd. Aangesloten woningen en bedrijven onvangen het warmte water uit het warmtenet voor hun ruimteverwarming en warme tapwater. Er is begonnen met een wijkwarmtenet en tijdelijke buurtwarmte-units om de aangesloten nieuwbouw in Akkerwinde en Op Zuid duurzaam te verwarmen:

Buurtwarmte-units

Schematische weergave van de Buurtwarmte-unit Akkerwinde

Een Buurtwarmte-unit is een plaatselijke opwekker van warmte voor het verwarmen van woningen en bedrijven en hun drink- en douchewater. Een Buurtwarmte-unit kan het water verwarmen met groene stroom, restwarmte, biogrondstoffen, of op een ander duurzame wijze of met een combinatie van verschillende bronnen. De opgewekte groene warmte wordt gedoseerd geleverd via een lokaal warmtenetwerk. Dit zijn geïsoleerde leidingen die onder de grond naar de gebouwen toe lopen én weer terug.  In de aanleg van het warmtenet trekt Warmtebedrijf Scherpenzeel gezamenlijk op met de gemeente Scherpenzeel.

De groene warmte wordt in eerste instantie geproduceerd door twee verschillende Buurtwarmte-units. Voor het maken van groene warmte benutten we

1) in de Buurtwarmte-unit Akkerwinde duurzame biogrondstoffen.
2) en in Buurtwarmte-unit Op Zuid
wordt warmte opgewekt met groene stroom.

Op termijn willen we meerdere duurzame bronnen aansluiten op het slimme groene warmtenet, zoals restwarmte van de industrie uit Scherpenzeel zelf of Thermische Energie uit Oppervlakte en Afvalwater (TEO en TEA)

1) Buurtwarmte-unit Akkerwinde
De Buurtwarmte-unit Akkerwinde wordt ingepast in zijn omgeving. De unit stoot bij regulier gebruik geen rook of roet uit, hooguit wat waterdamp en de hoeveelheid CO2 die was opgeslagen in de biogrondstoffen. Eén unit stoot een hoeveelheid fijnstof uit, vergelijkbaar met de hoeveelheid fijnstof van 1 open haard (bij gemiddeld jaarlijks gebruik). Verschil is dat de buurtwarmte-unit niet 1 woning verwarmt, zoals bij de open haard, maar een paar honderd woningen duurzaam kan verwarmen. De emissie van een Buurtwarmte-unit voldoet aan alle gestelde normen.

Incidenteel wordt een ketel (opnieuw) opgestart. Bij het opstarten van een ketel is de verbranding tijdelijk onvolledig en is er onder bepaalde weersomstandigheden mogelijk een lichte openhaardgeur waarneembaar; dit duurt dan doorgaans niet langer dan een uur.

De transportbewegingen voor het aanleveren van biogrondstoffen zijn beperkt tot ca. 1 per 2 a 3 weken. In Nederland staan inmiddels tientallen soortgelijke units. In het buitenland is de unit een veelgebruikte verduurzamingsoplossing.

Voor het maken van groene warmte op deze wijze, benutten we dus o.a. duurzame pellets gemaakt van zaagsel uit de houtverwerkende industrie. Een restproduct dat verder weinig nut meer heeft.

2) Buurtwarmte-unit Op Zuid
De Buurtwarmte-unit Op Zuid heeft het uiterlijk van een elektriciteitshuisje en is geplaatst nabij nieuwbouwproject ‘Op Zuid’. Met de groene stroom wordt het water in het warmtenet verwarmd. Deze groene warmte wordt vervolgens collectief via het warmtenet geleverd aan de nieuwbouwwoningen.

Restwarmte
Restwarmte kan geleverd worden door de lokale industrie die deze warmte ‘overhoudt’ aan het einde van haar productieproces. Deze warmte kan lokaal duurzaam benut worden wanneer de industrie deze warmte (terug-)levert aan het lokale warmtenet. Als warmte-leveranciers krijgen zij een vergoeding voor de door hen geleverde warmte op het warmtenet. Warmtebedrijf Scherpenzeel is hierover in overleg met geschikte partijen;  want alleen samen realiseren we een duurzaam Scherpenzeel!