Warmtenet Scherpenzeel

Een slim groen warmtenet

Stadsverwarming bestaat al sinds 1920 en er zijn ca. 230 warmtenetten in Nederland. De term stadsverwarming heeft nu nog wel eens een negatieve lading vanwege de ‘kinderziektes’  van vroeger. Met Scandinavische landen als voorbeeld zijn er echter slimme warmtenetten ontwikkeld in Nederland. Hierin wordt vraag en aanbod op afstand afgestemd zodat de warmtelevering zeer efficiënt verloopt.

Hierdoor en door de toepassing van slimme, moderne warmteleidingen, is temperatuurverlies over de leidingen tot een minimum beperkt. Daarom spreken we in plaats van Stadsverwarming nu liever van een slim groen warmtenet.  De mogelijkheden van een slim net gaan nog veel verder; er kunnen allerlei duurzame bronnen op worden aangesloten; denk aan restwarmte van de industrie, zonnewarmte of zelfs aardwarmte.

Buurtwarmte

De groene warmte voor de nieuwbouw wordt geleverd via een lokaal warmtenetwerk. In de aanleg hiervan, trekt Warmtebedrijf Scherpenzeel gezamenlijk op met de gemeente Scherpenzeel. De groene warmte wordt geproduceerd door een Buurtwarmte-unit. Voor het maken van groene warmte benutten we duurzame houtpellets die verder geen ander doel meer hebben.

De Buurtwarmte-unit wordt straks ingepast in zijn omgeving. De unit stoot bij regulier gebruik geen rook of roet uit, hooguit wat waterdamp en de hoeveelheid CO2 die was opgeslagen in het zaagsel. Eén unit stoot een hoeveelheid fijnstof uit, vergelijkbaar met de hoeveelheid fijnstof van 1 open haard (bij gemiddeld jaarlijks gebruik). Verschil is dat de buurtwarmte-unit niet 1 woning verwarmt, zoals bij de open haard, maar een paar honderd woningen duurzaam kan verwarmen. De emissie van een Buurtwarmte-unit voldoet aan alle gestelde normen.

Incidenteel wordt een ketel (opnieuw) opgestart. Bij het opstarten van een ketel is de verbranding tijdelijk onvolledig en is er onder bepaalde weersomstandigheden mogelijk een lichte openhaardgeur waarneembaar; dit duurt dan doorgaans niet langer dan een half uur.

De transportbewegingen voor het aanleveren van pellets zijn beperkt tot ca. 1 per 2 a 3 weken. Volgens planning wordt de unit november 2019 geplaatst aan de bouwweg tussen de Groeperlaan en Hopeseweg. In Nederland staan inmiddels tientallen soortgelijke units; in het buitenland is de unit een veelgebruikte verduurzamingsoplossing.

Voor het maken van groene warmte benutten we duurzame pellets, gemaakt van zaagsel uit de houtverwerkende indurstrie. Een restproduct dat verder weinig nut meer heeft. Onze pellets zijn FSC of Better Biomass-gecertificeerd. Op termijn willen we dus meerdere duurzame bronnen aansluiten, in combinatie met de restwarmte van de industrie uit Scherpenzeel zelf.

De restwarmte kan geleverd worden door de lokale industrie die deze warmte ‘overhoudt’ aan het einde van haar productieproces. Deze warmte kan lokaal duurzaam benut worden wanneer de industrie deze warmte (terug-)levert aan het lokale warmtenet. Als warmte-leveranciers krijgen zij een vergoeding voor de door hen geleverde warmte op het warmtenet. Warmtebedrijf Scherpenzeel is hierover in overleg met geschikte partijen;  want alleen samen realiseren we een duurzaam Scherpenzeel!