Warmtenet Scherpenzeel

Een slim warmtenet

Stadsverwarming bestaat al sinds 1920 en er zijn ca. 230 warmtenetten in Nederland. De term stadsverwarming heeft nu nog wel eens een negatieve lading vanwege de ‘kinderziektes’  van vroeger. Met Scandinavische landen als voorbeeld zijn er echter Slimme Warmtenetten (smart grids) ontwikkeld in Nederland. Hierin wordt vraag en aanbod op afstand afgestemd zodat de warmtelevering zeer efficiënt verloopt.

Hierdoor en door de toepassing van slimme, moderne warmteleidingen, is temperatuurverlies over de leidingen tot een minimum beperkt – nihil. Daarom spreken we in plaats van Stadsverwarming nu liever van een slim groen warmtenet (smart grid). De mogelijkheden van een smart grid gaan nog veel verder; er kunnen allerlei duurzame bronnen op worden aangesloten; denk aan restwarmte van de industrie of zelfs aardwarmte.

Buurtwarmte

De groene warmte voor de nieuwbouw wordt geleverd via een lokaal warmtenetwerk. In de aanleg hiervan, trekt Warmtebedrijf Scherpenzeel gezamenlijk op met de gemeente Scherpenzeel. De groene warmte wordt geproduceerd door een Buurtwarmte-unit. Voor het maken van groene warmte benutten we lokale en regionale pellets en houtchips die verder geen ander doel meer hebben.

De Buurtwarmte-unit wordt straks ingepast in zijn omgeving. De unit stoot bij regulier gebruik geen rook of roet uit, hooguit wat waterdamp en de hoeveelheid CO2 die was opgeslagen in de houtsnippers. Eén unit stoot een hoeveelheid fijnstof uit, vergelijkbaar met de hoeveelheid fijnstof van 1 open haard (bij gemiddeld jaarlijks gebruik). Verschil is dat de buurtwarmte-unit niet 1 woning verwarmt, zoals bij de open haard, maar een paar honderd woningen duurzaam kan verwarmen. De emissie van een Buurtwarmte-unit voldoet aan alle gestelde normen.

Bij het opstarten van de ketel is de verbranding tijdelijk onvolledig en is er onder bepaalde weersomstandigheden mogelijk een licht openhaardgeur waarneembaar; dit duurt dan doorgaans een paar uur.

De transportbewegingen voor het aanleveren van pellets en chips zijn beperkt tot maximaal drie per week, doorgaans zal dit minder vaak zijn. Volgens planning wordt de unit tussen eind 2018 en begin 2019 geplaatst. In Nederland staan inmiddels tientallen soortgelijke units; in het buitenland is de unit een veelgebruikte verduurzamingsoplossing.

Voor het maken van groene warmte benutten we lokale en regionale resthoutsnippers die verder geen nut meer hebben, in combinatie met de restwarmte van de industrie uit Scherpenzeel zelf.

De restwarmte kan geleverd worden door de lokale industrie die deze warmte ‘overhoudt’ aan het einde van hun productieproces. Deze warmte kan lokaal duurzaam benut worden wanneer de industrie deze warmte (terug-)levert aan het lokale warmtenet. Als warmte-leveranciers krijgen zij een vergoeding voor de door hen geleverde warmte op het warmtenet. MPD Groene Energie gaat hiervoor nog in overleg met geschikte partijen, want alleen samen met elkaar realiseren we een duurzaam Scherpenzeel!