Restwarmte

Op een slim groen warmtenet kunnen diverse duurzame bronnen worden aangesloten.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Restwarmte kan worden gebruikt als groene warmtebron en is een mooie aanvulling op de groene warmtebronnenmix voor een Slim Groen Warmtenet zoals in Scherpenzeel. Bij apparaten die door elektriciteit gevoed worden, wordt een deel van die elektrische energie omgezet in warmte. Denk aan een lamp die warm wordt, als hij aanstaat. Die warmte is een restproduct. Fabrieken en andere bedrijven, houden na hun productie op grote schaal warmte over. Laten we deze warmte niet verspillen, maar gebruiken.

RESTWARMTE INZETTEN, NIET WEGKOELEN

Normaal gesproken wordt deze warmte ‘weggekoeld’ met koelwater in de lucht uitgestoten. Maar het is natuurlijk zonde om deze warmte niet te benutten. De warmte kan daarom gebruikt worden in het Slimme Groene Warmtenet. Dit is een win-winsituatie waarbij andere gebouwen verwarmd worden en het bedrijf dat de restwarmte levert juist gekoeld wordt. De constructie is natuurlijk nóg groener als de restwarmte afkomstig is van een bedrijf dat zelf door het warmtenet met groene warmte verwarmd wordt.

WARMTEMIX

Restwarmte vormt samen met andere warmtebronnen een mooie mix van groene warmtebronnen die samen zorgen dat in de warmtevraag wordt voorzien. Andere bronnen zijn bijvoorbeeld zonnewarmte, aardwarmte, aquathermie en andere groene warmtebronnen die in de toekomst aan terrein winnen. Restwarmte als bron alleen, is onvoldoende voor ruimteverwarming en de warm watervoorziening.