Tarieven 2021

Wat betaalt u voor groene warmte (prijspeil 2021):

Als gebruiker van groene warmte bent u beschermd door de Nederlandse Warmtewet; in Nederland is sprake van een geheel gereguleerde markt. De Nederlandse overheid heeft de warmtetarieven vastgelegd in de Warmtewet, en de  ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt voor elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast.

Meer info: https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven

Uw verbruik is afhankelijk van een aantal zaken

Naast woningtype, grootte en leeftijd van de woning spelen andere zaken een rol; denk aan uw stookgedrag, de gezinssamenstelling, het weer en hoe (vaak) u ventileert. Gaat u uw woning zelf bouwen, dan neemt u wellicht ook al bouwwarmte af. Het verbruik ligt het eerste jaar bij nieuwbouw hoger in verband met het droogstoken van de woning.

Archief: Tarieven 2020