Tarieven 2022

Wat kost duurzame warmte in 2022

Als gebruiker van duurzame warmte bent u als consument beschermd door de Nederlandse Warmtewet; in Nederland is sprake van een geheel gereguleerde markt. De Nederlandse overheid heeft de warmtetarieven vastgelegd in de Warmtewet, en de ACM (de Autoriteit Consument & Markt) stelt voor elk nieuw kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast.

In de Warmtewet is een maximumtarieven voor de kosten van warmte bepaald. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er namens de overheid op toe dat de wet wordt nageleefd. Ook controleert de ACM dat warmtebedrijven niet teveel winst maken. Als dat naar het oordeel van de ACM het geval is, worden de tarieven aangepast.

De afgelopen periode hebben we een stijging gezien van aardgasprijzen tot 800% en elektriciteit tot 350%.  Door deze extreme wijzingen in de energiemarkt en stijging van onze kosten moeten wij onze prijs voor warmte verhogen. Toch is de stijging van het warmtetarief per GJ van Warmtebedrijf Scherpenzeel minder dan de helft van de toegestane stijging en fors minder dan bij andere energievormen het geval is.

De kosten voor warmte bestaan uit variabele en vaste kosten. De tarieven op deze pagina gelden per 1 januari 2022. Vanaf 1 juli geldt het lage BTW tarief van 9%. Dit is een tijdelijke maatregel van de overheid, die geldt tot eind 2022. Op basis van de verlaging van de BTW passen we de voorschot bedragen automatisch naar beneden aan.

  • Op de ACM tarieven voor vastrecht, meettarief en huur en onderhoud geven we voor 2022 een korting van € 72,28. Het bedrag voor de vaste kosten blijft daardoor gelijk aan het bedrag dat u in 2021 betaalde.
  • In 2021 was het bedrag per GJ € 25,51. De stijging van de prijs per GJ hebben we kunnen beperken tot de helft van hetgeen is toegestaan.
  • Door de BTW verlaging per 1 juli 2022, gelden aangepaste bedragen. Die vindt u in de meest rechter kolom. De verlaging van de BTW geldt t.m. 31 december 2022.

Toelichting
Afgelopen maanden hebben we bij de overheid aandacht gevraagd voor de ongewenste effecten van de stijging van de energieprijzen op de SDE subsidies en warmtetarieven. We hebben bepleit dat de koppeling van de aardgasprijzen met SDE subsidies en warmtetarieven moet worden losgelaten, zodat de warmtetarieven ongewijzigd kunnen blijven. De minister heeft besloten het systeem ongewijzigd te laten en de burgers te compenseren via de eenmalige compensatie op de belastingen. SDE subsidie die wordt verleend aan de productie van duurzame warmte, blijft gekoppeld aan de aardgasprijs. Bij stijgende aardgasprijzen daalt de subsidie, omdat de overheid ervan uitgaat dat er hogere prijzen aan de consument kunnen worden doorberekend. Deze verminderde subsidie is in 2021 al ingegaan.

De gestegen kosten worden in 2022 gedeeltelijk aan de klant doorberekend. De stijging is door forse inspanning van ons team beperkt gebleven tot minder dan 50 % van de stijging die is toegestaan. Klanten die minder dan 25 GJ per jaar gebruiken, zullen na de overheidskorting zelfs minder hoeven te betalen.

Voorbeelden
Een huishouden met gemiddeld jaarverbruik van 15 GJ wordt door de overheid meer gecompenseerd dan dat de kosten stijgen. Netto gaat deze klant er € 5 per maand op vooruit.

In Scherpenzeel verbruikt een particuliere aansluiting gemiddeld 25 GJ. Een klant met deze gemiddelde afname gaat ongeveer € 29 per maand meer betalen. De overheid biedt hiervoor compensatie van € 265 per jaar. Per maand is deze klant € 7 duurder uit. Na de verlaging van het BTW tarief per 1 juli wordt dat verminderd tot € 4 per maand.

Hierover vindt u enkele andere voorbeelden bij verschillend gebruik in GJ.

klik op de afbeelding voor een vergroting

Door de verlaging van het BTW tarief per 1 juli 2022, worden de bedragen uit de tabel anders.
Klik hier >> voor de aangepaste tabel.

Gemeenten hebben van de overheid budget gekregen om mensen die in de knel komen door de gestegen kosten van energie nog extra te ondersteunen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.


Om uw voorschot aan te passen, kunt ons een email sturen via de volgende link

Veelgestelde vragen over de tarieven 2022

Archief: Tarieven 2021