Tarieven

Gefeliciteerd! Uw woning wordt aangesloten op het groene warmtenet van Scherpenzeel. Met groene warmte in uw woning bent u ontzorgd en draagt u bij aan een duurzame toekomst!

Wat ontvangt u wanneer u bent aangesloten op een groen warmtenet:

  • Allereerst natuurlijk de producten ruimteverwarming en warm tapwater; hiermee levert u een grote bijdrage aan CO₂-besparing.
  • U maakt gebruik van onze warmteset met digitale meter, die wij op afstand uitlezen.
  • Op de warmteset treft u straks onze sticker met het telefoonnummer van onze 24 uurs-service. Met groene warmte heeft u één aanspreekpunt dat verstoringen in de warmtelevering voor u verhelpt.
  • Er vindt een kosteloze reparatie of vervanging van de warmteset plaats wanneer dat nodig is.
  • U bent beschermd door de Nederlandse warmtewet die ervoor zorgt dat u bij storing onder bepaalde regels gecompenseerd wordt.
  • U heeft een veilig alternatief voor aardgas in huis en bespaart tot wel 100% op uw CO₂-uitstoot; duurzaamheid vanuit een slim warmtenet voor u én de komende generaties!

Wat betaalt u voor groene warmte (prijspeil 2019):

Als gebruiker van groene warmte bent u beschermd door de Nederlandse Warmtewet; in Nederland is sprake van een geheel gereguleerde markt. De Nederlandse overheid heeft de warmtetarieven vastgelegd in de Warmtewet, deze zijn gekoppeld aan de Nederlandse aardgasprijs.

De ACM (de Autoriteit Consument & Markt) aan het einde van elk kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast.

Klik op de tabel voor een vergroting.


*De ACM stelt voor huur en onderhoud geen tarief meer vast. Hier vullen wij, voor de berekening van de kosten bij het referentieverbruik, ons tarief voor huur en onderhoud in. Dit tarief is sinds 2014 ongewijzigd.
** Om een totaalbedrag te kunnen berekenen is het nodig een aantal verbruikte GJ’s in te vullen. Gebruikelijk is om hiervoor 35 GJ aan te houden. Uw persoonlijke verbruik kan hiervan verschillen.

https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven

Uw verbruik

Naast woningtype, grootte en leeftijd van de woning spelen andere zaken een rol; denk aan uw stookgedrag, de gezinssamenstelling, het weer en hoe (vaak) u ventileert. Gaat u uw woning zelf bouwen, dan neemt u wellicht ook al bouwwarmte af. Het verbruik ligt het eerste jaar bij nieuwbouw hoger in verband met het droogstoken van de woning.

Het standaard maandelijkse voorschotbedrag gedurende de eerste 12 maanden van uw aansluiting, is afhankelijk van het type woning dat u betrekt. Na 12 maanden ontvangt u van ons de jaarafrekening waarop u ziet of u geld van ons terugkrijgt of dient bij te betalen. De jaarafrekening gaat uit van bovenstaande tarieven.

Na deze eerste 12 maanden gaat u een gepersonaliseerd maandelijks voorschotbedrag betalen; een bedrag gebaseerd op de combinatie van woningtype en uw persoonlijke verbruik. Om verrassingen op uw jaarafrekening te voorkomen, monitoren wij of uw verbruik in de pas loopt met het door u te betalen voorschotbedrag.