TEO & TEA Thermische Energie Oppervlakte- & Afval-water

Op een slim groen warmtenet kunnen diverse duurzame bronnen worden aangesloten.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Zo bekijkt Warmtebedrijf Scherpenzeel momenteel Thermische Energie uit Oppervlakte- & Afval-water (TEO en TEA). Beide technieken zijn mogelijk in Scherpenzeel en zijn daarom op dit moment nog volop in onderzoek. Als er meer bekend is over het concreet worden van één of beide projecten, leest u dat op deze website.

TEO: THERMISCHE ENERGIE UIT OPPERVLAKTEWATER

Thermische energie uit oppervlakte ontstaat door gebruik te maken van de warmte uit oppervlakte. In de zomer warmt het oppervlaktewater op en dit kun je in de winter gebruiken voor verwarming.

Warmtebedrijf Scherpenzeel kijkt naar de deze bron, om oppervlaktewater een langere tijd op te slaan om dit in de winter te gebruiken als warmte voor woningen en bedrijven. Momenteel loopt nader onderzoek naar de te behalen temperaturen.

TEA: THERMISCHE ENERGIE UIT AFVALWATER

Thermische energie uit afvalwater komt neer op het winnen van warmte uit rioolwater. Hiervoor dient een warmtewisselaar geplaatst te worden in de afvalwaterleiding. Door een warmtewisselaar om het riool te leggen, kan het water ’s winters verwarmen. In Nederland zijn er al verschillende succesvolle projecten, waaronder voornamelijk zwembaden. Zij verbruiken vaak veel energie om hun water te verwarmen. Door het verwarmde water van het riool langs het zwembad te leggen, verwarm je op een duurzame manier het zwembad.