Theoretische berekening verschil 2022 2023

Dit is een theoretische berekening, omdat is uitgegaan van 21% btw voor het hele jaar, er geen rekening is gehouden met de compensatie door de overheid. Er is uitgegaan dat de jaarafrekening valt op 31 december en dus het hele jaar het prijsplafond van toepassing is. Deze tabel geeft u als verbruiker een algemeen beeld. Voor de informatie die voor u van toepassing is, verwijzen we naar het maandelijkse verbruikskostenoverzicht (VKO).