De Jaarrekening

U bent klant van Warmtebedrijf Scherpenzeel en betaalt een maandelijks voorschotbedrag. Over een vaste periode van 12 maanden worden de werkelijke kosten van uw warmteverbruik opgemaakt aan de hand van de meterstanden. Dit maken we voor u inzichtelijk op de jaarafrekening. Op de jaarafrekening vergelijken we de verbruikskosten met de voorschotbedragen die u heeft betaald. Heeft u meer verbruikt dan er voorschotbedragen in rekening zijn gebracht? In dat geval moet u een bedrag bijbetalen. Heeft u minder verbruikt dan Warmtebedrijf Scherpenzeel in rekening heeft gebracht, dan krijgt u geld van ons terug.

Wat staat er op de jaarafrekening?

Op de jaarafrekening vindt u allereerst algemene gegevens.

 • Periode: de periode waarop uw jaarafrekening is gebaseerd. Dit is over het algemeen een geheel jaar. Meestal valt deze periode NIET precies samen met het kalenderjaar. Heeft u een nieuwe woning? Dan kan het zijn dat de periode iets langer is: we willen dat de periode 12 volledige maanden bevat.
 • Factuurnummer: het nummer van deze jaarafrekening.
 • Debiteurnummer: het nummer waaronder u in onze administratie bekend staat.
 • Meternummer: het serienummer van de warmtemeter in uw warmte-afleverset. Heeft u een meter van het type “ITRON”? Dan kan het zijn dat u 2 nummers op de meter ziet. Het nummer op de ‘verdikking’ op de meter vindt u op de factuur. In de toekomst gaan wij, voor de volledigheid, beide nummers vermelden. Staan er 2 nummers? Dan heeft er bij u een meterwissel plaatsgevonden. De standen van beide meters zijn van belang voor de jaarafrekening.
 • Aansluitingsgegevens: de adresgegevens van de aansluiting.

Vervolgens ziet u een deel met data en bijbehorende meterstanden.

 • De meterstand op de start van de periode.
 • De meterstand op 1 januari.
  Waarom 1 januari? Elk kalenderjaar heeft een eigen tarief. Meestal valt een deel van de periode in het vorige kalenderjaar, toen er een ander tarief van kracht was dan in het huidige jaar. We berekenen het verbruik in het vorige jaar tegen het tarief van vorig jaar, en het verbruik in het huidige kalenderjaar tegen het tarief in het huidige kalenderjaar.
 • De meterstand op het einde van de periode.

Dan volgt de berekening van de kosten. Voor warmtelevering zijn er 2 soorten kosten:

 • De variabele kosten: de kosten voor het warmteverbruik uitgedrukt in GJ (gigajoules). U ziet het totale verbruik en welk deel in het vorige en huidige kalenderjaar vallen. Per jaar worden de kosten berekend op basis van het op dat moment geldende tarief.
 • De vaste kosten (vastrecht, meettarief, en de huur warmte-afleverset).
  De kosten per jaar worden berekend aan de hand van het aantal dagen van de periode die in de betreffende kalenderjaren vallen. De tarieven die hier vermeld staan, zijn de jaartarieven. Er is op de vaste kosten een korting van toepassing. Deze korting is verrekend onder de post “vastrecht”. In de toekomst zal de korting apart worden vermeld.

De totalen die u ziet onder “Totaal Warmtelevering, variabele kosten” en “Totaal Vaste Kosten” vormen samen het “Totaal van de levering”.

U ziet ook het totaal van de in rekening gebrachte voorschotbedragen staan. Dit bedrag wordt vergeleken met het Totaal van de levering.

Als het Totaal van de levering hoger is dan wat in rekening is gebracht voor de voorschotbedragen, blijft er een bedrag over dat nog moet worden bijbetaald. Is er bij u een hoger Totaal aan voorschotbedragen in rekening gebracht? Dan krijgt u geld terug.

Hieronder vindt u op de jaarafrekening het nieuwe voorschotbedrag dat we met ingang van de nieuwe periode bij u in rekening gaan brengen.
Dit bedrag is gebaseerd op het verbruik dat we hebben vastgesteld op de jaarafrekening. Heeft u een nieuwbouwwoning? Dan hebben wij een correctie uitgevoerd voor het verwachte extraverbruik in de eerste jaren van een nieuwbouwwoning.

Ten slotte leest u hoe we het tekort of overschot met u gaan verrekenen.

Heeft u vragen, tips of andere opmerkingen over de jaarafrekening?
Laat het ons weten, onze Klantenservice staat voor u klaar.
Wij zijn bereikbaar via mail klantenservice@warmtebedrijfscherpenzeel.nl of telefonisch 085 – 07 12 601.