Toelichting Verbruikskostenoverzicht

Het Verbruikskostenoverzicht (VKO)
U ontvangt van ons maandelijks een verbruikskostenoverzicht (VKO). Hieronder leest u wat u daar aan heeft en waarom deze aan u wordt verstuurd.

Binnen Europa zijn in het EED (Energy Efficiency Directive) afspraken gemaakt over het besparen van energie. Eén van de middelen die we daarvoor in Nederland inzetten is de op afstand uitleesbare warmtemeter. Om energie te kunnen besparen is inzicht nodig. Dit inzicht geven wij u door middel van het VKO.  Het VKO is daarom ook een wettelijk verplichting die is opgelegd aan de warmtebedrijven. Deze verplichting geldt alleen voor aansluitingen waar een op afstand uitleesbare warmtemeter geplaatst is.

Meer praktisch: Het VKO biedt u inzicht in uw warmteverbruik en de (verwachte) kosten daarvan. Zo werken we samen aan vermindering van energieverbruik en proberen we verrassingen te voorkomen.

Wat ziet u:

Het verbruikskostenoverzicht laat de volgende zaken zien:

  • Uw warmteverbruik tot op heden,
  • Een voorspelling van uw totale warmteverbruik in uw jaarafrekeningsperiode,
  • Een voorspelling van het bij te betalen of terug te ontvangen bedrag,
  • Een vergelijking van uw warmteverbruik met het gemiddeld warmteverbruik van onze andere klanten, gesorteerd per woningtype.

Uw warmteverbruik van de laatste gehele maand wordt weergegeven. U ziet de kosten van dit warmteverbruik gesplitst in de vaste en de variabele kosten.

Let op! dit bedrag is waarschijnlijk anders dan uw voorschotbedrag. De reden is dat we met gelijke maandelijkse voorschotbedragen werken. In de zomer is uw verbruik laag en zijn dus ook de “echte” kosten laag. In de winter is dat precies andersom. Bedoeling is dat dit wordt opgevangen door een juist ‘gekozen’ voorschotbedrag.

In het volgende onderdeel van het VKO voorspellen wij uw verwachte warmteverbruik en de kosten daarvan. We zetten dit ook in een grafiek, uitgedrukt in euro’s. Daarnaast ziet u de reeds in rekening gebrachte voorschotbedragen én wat we verwachten dat u nog gaat betalen.

Zo zien we of, op basis van het voorspelde warmteverbruik, aan het einde van de jaarafrekeningsperiode bij moet betalen of juist geld terug ontvangt.

LET OP: deze verbruiken en bedragen zijn VOORSPELLINGEN. Wij proberen zo goed als mogelijk een indruk te geven van wat er komen gaat, maar het blijft een voorspelling met de nodige onzekerheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw ‘stookgedrag’ en de weersomstandigheden.

In het volgende onderdeel ziet u uw warmteverbruik afgezet tegen een gemiddelde van de andere woningen waaraan wij warmte leveren. We hebben deze gescheiden per woningtype om u een globale referentie te geven.

Uiteraard is de contactinformatie ook weergegeven op het VKO.

De hoogte van het voorspelde bedrag

Heeft u vragen over de hoogte van het voorspelde bedrag, de voorspelling van het warmtegebruik OF  wilt u uw voorschotbedrag op basis van de voorspelling aanpassen, neem dan contact op met onze Klantenservice. Zij helpen u verder. Voor de goede orde: het voorschotbedrag kan maximaal 2x per jaar per klant worden gewijzigd.

Kijkt u ook goed naar “waar u zit” in uw jaarafrekeningsperiode. Hoe dichter de datum van de jaarafrekening nadert, des te nauwkeuriger de voorspelling wordt. 

Beschikbare gegevens

We gebruiken de meetdata die bij ons beschikbaar is vanaf 1 januari 2020. Uiteraard ziet u ook geen meetdata van vóórdat uw contract bij ons is gestart.

U ziet op het VKO een grafiek met verbruiken uit eerdere maanden. Waar mogelijk hebben wij deze informatie toegevoegd. Omdat wij werken aan de bouw van het netwerk met op afstand uitleesbare meters, is het mogelijk dat er van (bijvoorbeeld) vorig jaar nog geen meetdata beschikbaar is.

Op het VKO moeten wij bijvoorbeeld het verbruik van vorige maand vergelijken met die zelfde maand een jaar eerder. Het kan zijn dat er voor ‘vorig jaar’ nog geen meetdata beschikbaar was. In dat geval zal hier dan geen waarde beschikbaar voor zijn.

Hoe ontvangt u het verbruikskostenoverzicht.

Ook wij werken aan vermindering van het gebruik van papier. Daarom wordt het VKO alleen digitaal verstrekt.

Wat gaan we nog aanpakken?

De huidige werkwijze en opmaak van het VKO is, hoewel wij er trots op zijn, een aanloop naar nog mooiere producten. Wij gaan een klantenportal ontwikkelen zodat u op termijn uw VKO op internet, onder uw eigen account bij uw warmtebedrijf kunt vinden.

Ook zullen er aanpassingen aan de opmaak worden gedaan naar aanleiding van feedback van onze klanten en blijven wij de informatie die wij presenteren steeds verder optimaliseren.

Heeft u aanvullende vragen of tips voor ons, laat het ons weten!