Warmtevisie Scherpenzeel

De gemeente Scherpenzeel heeft in het coalitieakkoord van 2018 de ambitie uitgesproken om in het jaar 2050 energieneutraal te zijn. Vanuit de Nederlandse wetgeving wordt de Nederlandse gebouwde omgeving geacht in datzelfde jaar volledig aardgasvrij te zijn. In Nederland moeten er ca. 7,6 miljoen huishoudens van het gas af voor 2050. Dit betekent dat er ca. 18.000 woningen per maand van het aardgas af moeten, als we nú starten. Als samenleving staan we samen voor deze energietransitie, welke de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare, duurzame bronnen betekent.

Per 1 juli 2018 dient alle nieuwbouw in Nederland – in principe – aardgasvrij gebouwd te worden; dus alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning.

Aansluiten op groene warmte betekent dat de (toekomstige) bewoners van de woning gebruik gaan maken van duurzaam opgewekte warmte voor ruimteverwarming en de verwarming van tapwater.

Voordelen hiervan zijn o.a. de grote duurzaamheids-stappen die hiermee te behalen zijn. Denk aan het eenvoudig realiseren van een EPC-0 woning, Met enkele PV-panelen op het dak erbij is de woning direct klimaatneutraal! Bovendien bespaart u tot wel 90% CO2, vergeleken met een woning op aardgas. Groene warmte is het goedkoopste, duurzaamste alternatief voor aardgas. De warmteset neemt weinig ruimte in beslag, omdat hij in elke (NEN-)meterkast – en in principe elk woningontwerp – past. Daarnaast is het hoogwaardige warmte; groene warmte kent geen capaciteitsbeperking; ruimteverwarming en warm tapwater zijn continu en onbeperkt beschikbaar.